Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i THK 29/3 kl.20

7. marts 2023, 13.24

THK inviterer til den årlige generalforsamling i Fyrtårn Tommerup. 


Tilmelding via: https://www.holdsport.dk/sports_schools/2293


Dagsorden:  jf. vedtægterne: www.tommeruphk.dk/vedtaegter 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Den økonomiske leder fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag til behandling
 6. Valg af Formand (Ikke på valg)
 7. Valg af Team koordinator (på valg - formelt klubbens næstformand)
 8. Valg af Økonomisk leder (på valg - formelt klubbens hovedkasserer)
 9. Valg af afdelingsleder for Børn – Ungdom – Motion (ikke på valg - BUM)
 10. Valg af afdelingsleder for Elite (på valg)
 11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Evt.

Vh Bestyrelsen