Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i første kvartal af året.


Dato og sted for generalforsamlingen i 2023 vil blive slået op her på siden.


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og det er her du som medlem kan få indsigt i klubbens drift og økonomi, stille spørgsmål, have indflydelse på hvem der vælges ind i bestyrelsen eller selv melde dig under fanerne som frivillig i THK's bestyrelse. 


Du kan læse mere om generalforsamlingen under klubbens vedtægter.